Disclaimer

Management Kompasgroep B.V. en Detacom Projekten en Detachering B.V. hebben deze software / app met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, desalniettemin zijn zij noch afzonderlijk noch gezamenlijk aansprakelijk voor enige onjuistheden.
Zowel Management Kompasgroep B.V. als Detacom Projekten en Detachering B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze software / app, noch voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelen en/of nalaten en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van deze software / app.

Privacy Statement

Bedrijfsgegevens
Deze privacyverklaring is van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Management Kompasgroep B.V. (hierna MKG), gevestigd te (5804 BV) Venray aan de Noorderhof 8, vertegenwoordigd door R.A.J. de Koning.

Persoonsgegevens
MKG verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en/of achternaam en eventueel bedrijfsnaam;
- Geslacht;
- Functie;
- Adresgegevens;
- E-mail- en social media adressen;
- Telefoonnummers.

Bijzondere- en strafrechtelijke persoonsgegevens
MKG verwerkt geen bijzondere- en/of strafrechtelijke persoonsgegevens.

Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
- Aanbieden en uitvoeren van onze dienstverlening;
- Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclame;
- Beveiliging en optimalisatie van onze website(s) en software.

MKG verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
- Uitvoeren van een overeenkomst;
- Toestemming.

In het kader van onze dienstverlening worden diverse bedrijfsgegevens vastgelegd in een database. We gebruiken deze gegevens in de eerste plaats om onze diensten te kunnen leveren en om jou de beste ervaringen met deze dienstverlening te kunnen bieden. Daarnaast gebruiken we deze gegevens voor:
- Benchmark doeleinden;
- Analyse ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
- Optimalisatie van onze dienstverlening en software.

De bedrijfsgegevens worden geanonimiseerd voordat deze worden gebruikt voor benchmark en analyse ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden. De bedrijfsgegevens worden niet verkocht aan derden, met uitzondering van de (anonieme) data en conclusies die voortvloeien uit benchmarking en analyse.

Delen met derden
MKG schakelt derde partijen in ten behoeve van ondersteuning bij dienstverlening en ten behoeve van ontwikkeling van software. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot jouw gegevens heeft MKG de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend voor de in artikel 4 genoemde doelstellingen worden verwerkt. MKG verstrekt jouw gegevens verder niet aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MKG blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Bewaartermijn
MKG zal de verzamelde (persoons)gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Beveiliging
MKG neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak met R.A.J. de Koning van MKG. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook een afspraak bij R.A.J. de Koning van MKG te maken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies
MKG gebruikt op haar website(s) en in haar software functionele en/of technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) en/of software wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Wij bieden cookies aan die:
- Ervoor te zorgen dat je bezoek aan onze website(s) en/of software prettiger en makkelijker wordt, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je niet elke keer opnieuw je wachtwoord hoeft in te voeren;
- Registreren wie welke pagina’s op onze website(s) en/of software heeft bezocht;
- Reclame en advertenties van MKG tonen op andere sites.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Nieuwsbrief en aanbiedingen
Je kunt je aanmelden voor onze verschillende mailings (waaronder nieuwsbrieven en aanbiedingen. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. We hebben algemene en persoonlijke mailings. De persoonlijke mailings stellen we samen op basis van je gegevens, zoals eerdere behoeftes. Dat maakt de mailings interessanter voor je. Wil je geen mailings van ons meer ontvangen, meld je dan af door een e-mail te sturen naar info@mkgweb.nl.

Wijzigingen
MKG kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen
Voor vragen of klachten over de verwerking van uw gegeven door MKG kunt u contact opnemen met:

Management Kompasgroep B.V.
R.A.J. de Koning
Noorderhof 8
5804 BV Venray
0478-583150